MEGAT SA
kable, przewody zaopatrzenie
Megat S.A. dostarcza produkty, które w pełni spełniają wymagania i oczekiwania klientów. Dla nas ,zadowolony klient ,to najlepszy dowód dobrej jakości, o kluczowym znaczeniu dla firmy , jej rentowności i konkurencyjności. Wszyscy nasi pracownicy są odpowiedzialni za jakość swojej pracy. Zaangażowanie wszystkich pracowników w procesy które ich dotyczą, oraz rozwijanie swoich kompetencji powoduje powiększanie się grona tych klientów.
Informacja RODO 02.03.2024
 

Szanowni Państwo,

Przetwarzanie danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez Państwa z naszej witryny, w tym zapisywanych w plikach cookies przez Spółkę MEGAT S.A. z siedzibą w Łapinie, ul. Henryka Sienkiewicza 37, Łapino, 83-050 Kolbudy wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049278, NIP: 5861038604, REGON: 190873344, kapitał zakładowy w wysokości 1 500 000,00 zł wpłacony w całości, a także podmioty w imieniu oraz na rzecz których działa Spółka lub wskazanych przez nią odbiorców danych jak i podmioty, którym powierzono do przetwarzania dane osobowe, odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i innych ustaw szczególnych – na potrzeby, w zakresie oraz w celu obsługi korespondencji oraz załatwiania spraw wpływających za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty e-mail, fax-u lub przesyłanych bezpośrednio na adres Spółki.

 

Dane kontaktowe Spółki znajdują się w zakładce kontakt.

 

Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla realizacji lub osiągnięcia celów przetwarzania bądź kategorii czynności przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez czas określony w przepisach dla przechowania tego typu danych lub przedawnienia roszczeń z tym przetwarzaniem związanych. 

 

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a ponadto wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Brak zgody lub cofnięcie zgody na przetwarzanie, ograniczenie przetwarzania oraz usunięcie danych osobowych nie dotyczy i nie wyłącza możliwości ich dalszego przetwarzania w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania w związku z prawnie uzasadnionym interesem bądź też wypełnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Informacje dotyczące polityki bezpieczeństwa Spółki w zakresie ochrony danych osobowych udzielane są bezpośrednio przez administratora danych osobowych MEGAT S.A., ul. Henryka Sienkiewicza 37, Łapino, 83-050 Kolbudy pod adresem e-mail: inspektorochronydanych@megat.pl .

 

 
Megat S.A. 83-050 Kolbudy Łapino ul.Sienkiewicza 37 NIP: 586-10-38-604
Email: megat@megat.pl Tel: +48 58 671-29-77  Fax: +48 58 765-10-93
Nr konta: 11 1090 1102 0000 0001 0365 4978 BZ WBK S.A. I o/Gdynia
 
Projekt i wykonanie: Studio eMart 2012
 
STRONA W BUDOWIE