MEGAT SA
kable, przewody zaopatrzenie
Megat S.A. dostarcza produkty, które w pełni spełniają wymagania i oczekiwania klientów. Dla nas ,zadowolony klient ,to najlepszy dowód dobrej jakości, o kluczowym znaczeniu dla firmy , jej rentowności i konkurencyjności. Wszyscy nasi pracownicy są odpowiedzialni za jakość swojej pracy. Zaangażowanie wszystkich pracowników w procesy które ich dotyczą, oraz rozwijanie swoich kompetencji powoduje powiększanie się grona tych klientów.
Cennik ważny od 1.07.2012 na wyroby TELE-FONIKA Kable sp. z o.o. S.K.A. 05.08.2020
Celem dostosowania wysokości cen i rabatów handlowych do aktualnie istniejących uwarunkowań handlu w sektorze rynku wyrobów kablowych, TELE-FONIKA KABLE Sp. z o.o. S.K.A. informuje, że od dnia 01.07.2012 roku wprowadzona zostanie korekta cennika wyrobów produkowanych przez naszą spółkę. Korekta cennika będzie polegać na obniżeniu cen wyrobów, w poszczególnych grupach SWW.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że obniżka cen fabrycznych nie wpłynie na zmianę finalnych cen wyrobów, co zamierzamy osiągnąć poprzez proporcjonalne obniżenie wysokości udzielanych rabatów od nowych cen cennikowych.

 

Nowy cennik ważny od 1.07.2012 do pobrania tutaj ..

Megat S.A. 83-050 Kolbudy Łapino ul.Sienkiewicza 37 NIP: 586-10-38-604
Email: megat@megat.pl Tel: +48 58 671-29-77  Fax: +48 58 765-10-93
Nr konta: 11 1090 1102 0000 0001 0365 4978 BZ WBK S.A. I o/Gdynia
 
Projekt i wykonanie: Studio eMart 2012